องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 382 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 โครงการเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้อาหารปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี ห่างไกลโรค ในโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ [ 2 มี.ค. 2564 ]153
162 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างขยายเขตบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.7 [ 25 ก.พ. 2564 ]154
163 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไพศาล (ลื้อลอยอุทิศ) [ 25 ก.พ. 2564 ]158
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 25 ก.พ.64 เรื่อง ขยายเขตบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.7 [ 25 ก.พ. 2564 ]145
165 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ [ 25 ก.พ. 2564 ]164
166 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร [ 25 ก.พ. 2564 ]152
167 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโลบิค บ้านไพรศาล หมู่ที่ ๕ [ 24 ก.พ. 2564 ]155
168 บ้านคูชัย หมู่ที่ ๓,๒๑ บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๑๔ เข้าร่วมโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร [ 23 ก.พ. 2564 ]209
169 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 22 ก.พ. 2564 ]158
170 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การลดปริมาณขยะและกิจกรรม ๕ ส. โรงเรียนบ้านหัวนาคำ [ 19 ก.พ. 2564 ]201
171 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การลดปริมาณขยะและกิจกรรม ๕ ส. ประปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 18 ก.พ. 2564 ]148
172 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลนาโพธิ์ [ 18 ก.พ. 2564 ]147
173 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาลัย) [ 16 ก.พ. 2564 ]149
174 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ [ 10 ก.พ. 2564 ]169
175 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2654 [ 10 ก.พ. 2564 ]158
176 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2564 ]156
177 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2564 ]157
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูุกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 1 ม.ค. 2564 ]146
179 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]150
180 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร่วมวางพวงมาลา ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดรัง [ 13 ต.ค. 2563 ]157
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20