องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

8 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดย นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เพื่อปรับแผนการเงิน อนุมัติแผนการเงิน และอนุมัติแผนงานโครงการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    เอกสารประกอบ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ