องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ