องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

/ปลัดอบต. /หัวหน้าส่วนและสมาชิกสภา ประชุมหารือการดำเนินงานและจัดกิจกรรม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗    เอกสารประกอบ

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ