องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

    รายละเอียดข่าว

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ชุมชน 21 หมู่บ้าน ร่วมกับ หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภา อบต., อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) พร้อมประชาชนทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน และใช้ขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด    เอกสารประกอบ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ