องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
 
ขยายเวลาเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ