องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 402 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญ ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 13 พ.ค. 2567 ]1
2 ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ [ 2 พ.ค. 2567 ]1
3 เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน ประจำปี 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]12
4 ประชุมหารือการดำเนินงาน และจัดกิจกรรม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ [ 2 เม.ย. 2567 ]11
5 เรื่อง การรับสมัครบุคลากร เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจิยธรรมประจำองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ [ 13 มี.ค. 2567 ]14
6 เรื่อง การรับสมัครบุคลากร เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจิยธรรมประจำองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการฯ [ 13 มี.ค. 2567 ]11
7 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗ [ 7 มี.ค. 2567 ]27
8 ชี้จุดขุดเจาะบ่อบาดาล [ 29 ก.พ. 2567 ]12
9 ประชุมหารือ [ 27 ก.พ. 2567 ]10
10 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีในตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ****หลักสูตรการทำลูกชุบ**** [ 20 ก.พ. 2567 ]14
11 โคงการส่งเสริมความรู้กฎ ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2567 ]11
12 โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต [ 12 ก.พ. 2567 ]10
13 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๗ [ 8 ก.พ. 2567 ]15
14 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]19
15 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม [ 30 ม.ค. 2567 ]25
16 การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) [ 30 ม.ค. 2567 ]10
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้ที่ 1 /2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]19
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]28
19 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นาโพธิ์คัพ ครั้งที่ 3 [ 30 ธ.ค. 2566 ]21
20 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นาโพธิ์คัพ ครั้งที่ 36 [ 30 ธ.ค. 2566 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21