องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 375 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ชี้จุดขุดเจาะบ่อบาดาล [ 29 ก.พ. 2567 ]1
2 ประชุมหารือ [ 27 ก.พ. 2567 ]0
3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีในตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ****หลักสูตรการทำลูกชุบ**** [ 20 ก.พ. 2567 ]1
4 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๗ [ 8 ก.พ. 2567 ]6
5 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]1
6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม [ 30 ม.ค. 2567 ]9
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้ที่ 1 /2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]10
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]12
9 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นาโพธิ์คัพ ครั้งที่ 3 [ 30 ธ.ค. 2566 ]10
10 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นาโพธิ์คัพ ครั้งที่ 36 [ 30 ธ.ค. 2566 ]8
11 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]8
12 โครงการศูนย์ร่วมศึกษา ภูมิปัญญาผู้สูงวัยประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]13
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 9 พ.ย. 2566 ]33
14 ประชุมหารือการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]12
15 งานกีฬาสีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ และมอบอุปกรณ์กีฬา [ 3 พ.ย. 2566 ]12
16 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 พ.ย. 2566 ]41
17 เรื่อง กำหนดวันสอบตารางสอบที่นั่งสอบสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคคลและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 พ.ย. 2566 ]27
18 1.ประกาศใช้ข้อบัญญัติเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]25
19 2.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]26
20 3.ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปี 256 เพิ่มเติม 1/2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19