องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 300 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. (สขร.1) เดือน มิ.ค. 65 [ 20 มิ.ย. 2566 ]62
2 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]3
3 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]5
4 แข็งขันกีฬานาโพธิ์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 3 ม.ค. 2566 ]5
5 จนท.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ ประชุมร่วมและหารือ [ 23 พ.ย. 2565 ]19
6 ตรวจงานประเมิณผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]28
7 เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสระน้ำ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]45
8 ทำบุญถวายเพลพระ [ 7 ต.ค. 2565 ]40
9 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน [ 22 ก.ย. 2565 ]47
10 โครงการเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นและปฐมพยาบาลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินในชุมชน [ 14 ก.ย. 2565 ]44
11 จัดโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 7 ก.ย. 2565 ]43
12 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรนาการรายตำบล [ 6 ก.ย. 2565 ]47
13 โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟาง/กองเตี้ย/ในตะกร้า กลุ่มอาชีพสตรี นาโพธิ์ [ 24 ส.ค. 2565 ]76
14 ครงการให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดในประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป [ 23 ส.ค. 2565 ]59
15 ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาโพธิ์ (พชต.) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานจากคณะกรรมการ พชอ.อำเภอกุดรัง [ 19 ส.ค. 2565 ]54
16 พชต.นาโพธิ์ ผู้แทน พชอ.กุดรัง ลงพื้นที่เยี่ยมและเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ //คนกุดรังไม่ทิ้งกัน //คนนาโพธิ์ไม่ทิ้งกัน ชาวตำบลนาโพธิ์ [ 19 ส.ค. 2565 ]49
17 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ [ 18 ส.ค. 2565 ]54
18 เปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านหนองแหน [ 18 ส.ค. 2565 ]48
19 ส่งมอบบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]56
20 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..ร่วมกับ..กองช่าง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการสัญจรได้สะดวก ให้กับพี่น้องที่ใช้เส้นทางบ้านพัฒนา หมู่ที่ 12 หนองกุง หมู่ที่ 10 [ 11 ส.ค. 2565 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15