องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 382 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 จัดเตรียมสถานที่จัดโครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒ [ 25 ม.ค. 2565 ]243
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การติดตามประเมิรผลแผนพัฒนาตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]92
123 เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ธ.ค. 2564 ]189
124 โครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 27 ธ.ค. 2564 ]238
125 จัดโครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ [ 24 ธ.ค. 2564 ]225
126 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนาโพธิ์ ประจำปี งบประมาณ 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]93
127 โครงการวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]31
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]181
129 แบบบัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]206
130 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ตามโครงการโรงเรียนชาวนา [ 18 พ.ย. 2564 ]220
131 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]233
132 มอบถุงยังชีพ สิ่งของให้กับผู้กักตัว D/C และกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลนาโพธิ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]210
133 สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 15 ส.ค. 2564 ]159
134 ออกตรวจอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 ก.ค. 2564 ]161
135 โครงการโรงเรียนชาวนา (กิจกรรมลงแขกดำนา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 มิ.ย. 2564 ]226
136 จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 พ.ค. 2564 ]235
137 โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคาม [ 26 พ.ค. 2564 ]213
138 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 พ.ค. 2564 ]169
139 ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]166
140 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม) พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]209
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20