องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 382 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นและปฐมพยาบาลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินในชุมชน [ 14 ก.ย. 2565 ]74
82 จัดโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 7 ก.ย. 2565 ]71
83 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรนาการรายตำบล [ 6 ก.ย. 2565 ]78
84 โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟาง/กองเตี้ย/ในตะกร้า กลุ่มอาชีพสตรี นาโพธิ์ [ 24 ส.ค. 2565 ]135
85 ครงการให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดในประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป [ 23 ส.ค. 2565 ]93
86 ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาโพธิ์ (พชต.) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานจากคณะกรรมการ พชอ.อำเภอกุดรัง [ 19 ส.ค. 2565 ]84
87 พชต.นาโพธิ์ ผู้แทน พชอ.กุดรัง ลงพื้นที่เยี่ยมและเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ //คนกุดรังไม่ทิ้งกัน //คนนาโพธิ์ไม่ทิ้งกัน ชาวตำบลนาโพธิ์ [ 19 ส.ค. 2565 ]95
88 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ [ 18 ส.ค. 2565 ]83
89 เปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านหนองแหน [ 18 ส.ค. 2565 ]78
90 ส่งมอบบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]89
91 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ [ 15 ส.ค. 2565 ]25
92 โครงการวันแม่แห่งชาติ 2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]21
93 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..ร่วมกับ..กองช่าง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการสัญจรได้สะดวก ให้กับพี่น้องที่ใช้เส้นทางบ้านพัฒนา หมู่ที่ 12 หนองกุง หมู่ที่ 10 [ 11 ส.ค. 2565 ]74
94 งานป้องกันได้ออกสำรวจพื้นที่ ตามสั่งการจากท่านนายก ฯ สำรวจจุดเสี่ยงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ถนน คสล. เส้นทาง ม.12-ม.10 และ ถนน คสล. ม.20 [ 10 ส.ค. 2565 ]94
95 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ [ 10 ส.ค. 2565 ]91
96 ร่วมเปิดงารโครงการรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) บ้านไพศาล หมู่ที่ 5 [ 10 ส.ค. 2565 ]91
97 โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]21
98 โครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด [ 8 ส.ค. 2565 ]93
99 โครงการอบรมคุรธรรม จริยธรรม พ.ศ. 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]23
100 งานป้องกันออกพื้นที่ร่วมทำความสะอาดร่องระบายน้ำ กับชาวบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ [ 28 ก.ค. 2565 ]79
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20