องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 382 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. (สขร.1) เดือน มิ.ค. 65 [ 4 เม.ย. 2566 ]105
62 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ส. 2566-2570 [ 3 เม.ย. 2566 ]29
63 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา [ 15 มี.ค. 2566 ]27
64 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]33
65 ร่วมประชุมร่วมปรึกษาหารือกับผู้รับเหมา แนวทางการดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม ในช่วงพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ [ 24 ก.พ. 2566 ]28
66 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนา กสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา” องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม [ 24 ก.พ. 2566 ]33
67 มอบทุนยังขี้ผู้พิการ/ ทุนยังคีบของเปราะบาง/ทุนยังชีพผู้ป่วยติดเตียง [ 22 ก.พ. 2566 ]26
68 ตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 16 ก.พ. 2566 ]31
69 ประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 15 ก.พ. 66 [ 15 ก.พ. 2566 ]28
70 กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]35
71 ตามโครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 6 ก.พ. 2566 ]27
72 ตามโครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 6 ก.พ. 2566 ]31
73 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]32
74 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]37
75 แข็งขันกีฬานาโพธิ์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 3 ม.ค. 2566 ]35
76 จนท.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ ประชุมร่วมและหารือ [ 23 พ.ย. 2565 ]47
77 ตรวจงานประเมิณผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]56
78 เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสระน้ำ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]80
79 ทำบุญถวายเพลพระ [ 7 ต.ค. 2565 ]73
80 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน [ 22 ก.ย. 2565 ]86
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20