องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 425 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๗ [ 8 ก.พ. 2567 ]15
22 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]22
23 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม [ 30 ม.ค. 2567 ]28
24 การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) [ 30 ม.ค. 2567 ]14
25 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9 [ 17 ม.ค. 2567 ]0
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้ที่ 1 /2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]20
27 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]1
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]31
29 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นาโพธิ์คัพ ครั้งที่ 3 [ 30 ธ.ค. 2566 ]21
30 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นาโพธิ์คัพ ครั้งที่ 36 [ 30 ธ.ค. 2566 ]20
31 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 [ 25 ธ.ค. 2566 ]1
32 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]26
33 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่3 [ 23 พ.ย. 2566 ]0
34 โครงการศูนย์ร่วมศึกษา ภูมิปัญญาผู้สูงวัยประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]26
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 9 พ.ย. 2566 ]46
36 ประชุมหารือการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]20
37 งานกีฬาสีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ และมอบอุปกรณ์กีฬา [ 3 พ.ย. 2566 ]23
38 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 พ.ย. 2566 ]54
39 เรื่อง กำหนดวันสอบตารางสอบที่นั่งสอบสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคคลและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 พ.ย. 2566 ]41
40 1.ประกาศใช้ข้อบัญญัติเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]35
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22