องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 382 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 งานกีฬาสีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ และมอบอุปกรณ์กีฬา [ 3 พ.ย. 2566 ]12
22 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 พ.ย. 2566 ]42
23 เรื่อง กำหนดวันสอบตารางสอบที่นั่งสอบสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคคลและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 พ.ย. 2566 ]29
24 1.ประกาศใช้ข้อบัญญัติเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]28
25 2.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]26
26 3.ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปี 256 เพิ่มเติม 1/2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]27
27 โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ [ 2 พ.ย. 2566 ]26
28 .เชิญชวนร่วมงาน..สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]14
29 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 17 ต.ค. 2566 ]51
30 ประกาศ รับโอนย้าย [ 17 ต.ค. 2566 ]43
31 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]1
32 โครงการอบรมธรรมะสัญจร ณ วัดบ้านโนนสะอาด [ 9 ต.ค. 2566 ]11
33 ลงพื้นที่สำรวจป่าสาธารณะประโยชน์ คืนป่าสู่ชุมชน ณ ป่าสาธารณประโยชน์บ้านคูชัย บ้านหมู่ที่ 3 หมู่ 21 [ 6 ต.ค. 2566 ]12
34 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านคูชัย หมู่ที่ 3 ไป บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 14 [ 4 ต.ค. 2566 ]11
35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 ถึง บ้านไพศาล หมู่ที่ 5 [ 4 ต.ค. 2566 ]10
36 ถวายเทียนพรรษา [ 2 ส.ค. 2566 ]47
37 มอบบ้านให้กลุ่มเปาะบาง บ้านปทุมทอง ม.13 [ 24 ก.ค. 2566 ]44
38 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]43
39 โครงการฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ***หลักสูตร..การส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ*** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]39
40 โครงการบูรณาการ ประชาร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 16 มิ.ย. 2566 ]42
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20