องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 382 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 พิธีมอบใบเกียรติบัตร... ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 4 ต.ค. 2561 ]153
302 ประกาศ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 3 ต.ค. 2561 ]137
303 ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 1 ต.ค. 2561 ]141
304 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 1 ต.ค. 2561 ]146
305 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 1 ต.ค. 2561 ]150
306 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 28 ก.ย. 2561 ]139
307 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลำห้วยชลประทาน นำผักตบชวาขึ้นจากลำห้วย บ้าน ม.๑,๓,๔,๑๔,๑๗,๒๑ [ 20 ก.ย. 2561 ]145
308 โครงการฝึกอบรม กฎหมาย เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 18 ก.ย. 2561 ]139
309 โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้าง ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 14 ก.ย. 2561 ]145
310 จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ [ 7 ก.ย. 2561 ]142
311 โครงการอบรม แก้ไขเด็กมีพัฒนาการร้าช้า หนักต่ำและมากกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 7 ก.ย. 2561 ]132
312 ได้จัด โครงการอบรม แก้ไขเด็กมีพัฒนาการล่าช้า น้ำหนักต่ำและมากกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 7 ก.ย. 2561 ]196
313 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ก.ย. 2561 ]152
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ [ 31 ส.ค. 2561 ]132
315 โครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดูงาน) [ 18 ส.ค. 2561 ]142
316 [ 18 ส.ค. 2561 ]190
317 โครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดูงาน) [ 18 ส.ค. 2561 ]136
318 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ ๒๕๖๑ [ 18 ส.ค. 2561 ]1484
319 โครงการป้องกัน ควบคุม โรคระบาด กรณีโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ [ 17 ส.ค. 2561 ]152
320 อบต.นาโพธิ์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในวันแม่แห่งชาติ ปรจำปี ๒๕๖๑ [ 14 ส.ค. 2561 ]149
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20