องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 382 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 เปิดโครงการเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยนายอนันต์ คงดี นายก อบต.นาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานโครงกา [ 18 ก.พ. 2562 ]208
262 โครงการจุดแยกขยะอันตราย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 15 ก.พ. 2562 ]162
263 โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยพืชสด แทนการใช้ปุ๋ยเคมี [ 14 ก.พ. 2562 ]148
264 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ [ 11 ก.พ. 2562 ]155
265 นโยบายห้องประชุมปลอดโฟมและพลาสติก [ 30 ม.ค. 2562 ]152
266 โครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 29 ม.ค. 2562 ]206
267 โครงการสานพลังสร้างสุขสู่การยกร่าง ข้อบัญญัติตำบลแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 29 ม.ค. 2562 ]195
268 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 28 ม.ค. 2562 ]212
269 คณะผู้บริหารเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในเขต อบต.นาโพธิ์ [ 21 ม.ค. 2562 ]162
270 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารออกเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนตำบลนาโพธิ์ [ 21 ม.ค. 2562 ]158
271 โครงการเปิดบ้านวิชาการนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ [ 21 ม.ค. 2562 ]155
272 โครงการฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 17 ม.ค. 2562 ]204
273 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ) [ 16 ม.ค. 2562 ]164
274 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ) [ 16 ม.ค. 2562 ]162
275 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ) [ 16 ม.ค. 2562 ]211
276 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 ม.ค. 2562 ]159
277 ศึกษาดูงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 17 ธ.ค. 2561 ]150
278 เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาโพธิ์ ร่วมงาน โครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 17 ธ.ค. 2561 ]215
279 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ถนนสวยและปลอดภัย (Big Cleaning day) [ 14 ธ.ค. 2561 ]157
280 ศึกษาดูงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 11 ธ.ค. 2561 ]154
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20