องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 382 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาโพธิ์ ได้จัดวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]194
322 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 7 ส.ค. 2561 ]836
323 โครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 3 ส.ค. 2561 ]202
324 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ [ 31 ก.ค. 2561 ]176
325 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” [ 25 ก.ค. 2561 ]2052
326 เชิญชวนร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” [ 23 ก.ค. 2561 ]313
327 โครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ [ 19 ก.ค. 2561 ]183
328 [ 17 ก.ค. 2561 ]140
329 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 16 ก.ค. 2561 ]152
330 ูมอบเบี้ยยังชี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ในเขตตำบลนาโพธิ์ [ 10 ก.ค. 2561 ]145
331 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก้ไขปัญหา เด็กจมน้ำ [ 10 ก.ค. 2561 ]144
332 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 5 ก.ค. 2561 ]150
333 อบต.นาโพธิ์ สมทบทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย [ 4 ก.ค. 2561 ]178
334 เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม โรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ [ 28 มิ.ย. 2561 ]145
335 โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 27 มิ.ย. 2561 ]145
336 โครงการจัดงานวันเกษตรและของดีนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 21 มิ.ย. 2561 ]147
337 โครงการ ประเพณีแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ [ 30 พ.ค. 2561 ]146
338 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ** ท้องถิ่นรักโลก ** [ 28 พ.ค. 2561 ]142
339 เชิญชวนร่วมงานโครงการประเพณีแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ อบต.นาโพธิ์ ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ 24 พ.ค. 2561 ]211
340 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีในตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 18 พ.ค. 2561 ]156
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20