องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 425 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ปลูกต้นไม้บริเวณ หน้าสนามกีฬากลางตำบลนาโพธิ์ [ 27 ส.ค. 2562 ]161
282 จัดโครงการอบรมกฎหมาย เพื่อประชาชน [ 23 ส.ค. 2562 ]213
283 โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. ณ วัดป่าโพธิ์ชัย [ 9 ส.ค. 2562 ]148
284 เชิญร่วมงาน สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 8 ก.ค. 2562 ]178
285 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]163
286 โครงการให้ความรู้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2562 ]168
287 ออกมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ในเขตตำบลนาโพธิ์ [ 6 มิ.ย. 2562 ]178
288 วันสิ่งแวดล้อมโลก 3 มิ.ย. 62 [ 5 มิ.ย. 2562 ]160
289 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ [ 4 มิ.ย. 2562 ]167
290 งบแสดงฐานสถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑ [ 31 พ.ค. 2562 ]162
291 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2561 [ 16 พ.ค. 2562 ]166
292 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำด้วยหนองแหนตอนล่าง (วังพอก) ม.1 [ 1 เม.ย. 2562 ]168
293 โครงการจุดเทียนส่องทาง ศพด.นาโพธิ์ [ 26 มี.ค. 2562 ]168
294 โครงการอบรม การคัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 19 มี.ค. 2562 ]169
295 โครงการจุดแยกขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม [ 18 มี.ค. 2562 ]161
296 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 14 มี.ค. 2562 ]164
297 โครงการฝึกอบรมเยวชนในเขตตำบลนาโพธิ์ ..หลักสูตร วัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย และห่างไกลยาเสพติด.. [ 25 ก.พ. 2562 ]159
298 วิธีผสมอาหารสัตว์และให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตย์เศรษฐกิจอย่างถูกวิธี ให้กับประชาชน ในหมู่บ้าน ในบ้านหมู่ ๑๐ [ 25 ก.พ. 2562 ]168
299 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ แก่....กลุ่มสตรีตำบลนาโพธิ์ [ 22 ก.พ. 2562 ]193
300 โครงการส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ [ 22 ก.พ. 2562 ]161
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22