องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 425 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๗,๑๒,๑๓,๑๘ [ 3 มี.ค. 2564 ]151
202 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสะอาด,บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙,๑๙ [ 2 มี.ค. 2564 ]154
203 โครงการเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้อาหารปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี ห่างไกลโรค ในโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ [ 2 มี.ค. 2564 ]161
204 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างขยายเขตบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.7 [ 25 ก.พ. 2564 ]162
205 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไพศาล (ลื้อลอยอุทิศ) [ 25 ก.พ. 2564 ]172
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 25 ก.พ.64 เรื่อง ขยายเขตบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.7 [ 25 ก.พ. 2564 ]152
207 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ [ 25 ก.พ. 2564 ]173
208 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร [ 25 ก.พ. 2564 ]161
209 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโลบิค บ้านไพรศาล หมู่ที่ ๕ [ 24 ก.พ. 2564 ]163
210 บ้านคูชัย หมู่ที่ ๓,๒๑ บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๑๔ เข้าร่วมโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร [ 23 ก.พ. 2564 ]217
211 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 22 ก.พ. 2564 ]168
212 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การลดปริมาณขยะและกิจกรรม ๕ ส. โรงเรียนบ้านหัวนาคำ [ 19 ก.พ. 2564 ]207
213 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การลดปริมาณขยะและกิจกรรม ๕ ส. ประปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 18 ก.พ. 2564 ]155
214 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลนาโพธิ์ [ 18 ก.พ. 2564 ]152
215 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาลัย) [ 16 ก.พ. 2564 ]158
216 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ [ 10 ก.พ. 2564 ]178
217 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2654 [ 10 ก.พ. 2564 ]173
218 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2564 ]164
219 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2564 ]167
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูุกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 1 ม.ค. 2564 ]151
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22