องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
การนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบลาพักผ่อน [ 7 พ.ย. 2565 ]22
2 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 7 พ.ย. 2565 ]22
3 จดทะเบียนพาณิชย์ [ 7 พ.ย. 2565 ]21
4 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 7 พ.ย. 2565 ]20
5 ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 7 พ.ย. 2565 ]20
6 แบบคำร้องทั่วไป [ 7 พ.ย. 2565 ]19
7 แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำรหรับผู้ประสบภัย [ 7 พ.ย. 2565 ]21