องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
การนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร


แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

    เอกสารประกอบ แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ