องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
การนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร


แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำรหรับผู้ประสบภัย

    รายละเอียดข่าว

แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำรหรับผู้ประสบภัย

    เอกสารประกอบ แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำรหรับผู้ประสบภัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ