องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 3 เม.ย. 2566 ]55
2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ อบต.นาโพธิ์ [ 13 มี.ค. 2566 ]48
3 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต. ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]43
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.นาโพธิ์ [ 1 ต.ค. 2564 ]119
5 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน งบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]113
6 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ของ อบต.นาโพธิ์ ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]106
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน [ 1 ต.ค. 2563 ]158
8 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ของอบต.นาโพธิ์ [ 1 ต.ค. 2563 ]164
9 ผลประเมินความพึงพอใจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]146
10 ผลวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]154
11 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจฯ [ 9 มิ.ย. 2563 ]159
12 สรุปผลความพึงพอใจผู้ให้บริการ [ 9 มิ.ย. 2563 ]155
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]154
14 สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ [ 9 ม.ค. 2563 ]165
15 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]171