องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
001 งานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]37
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ [ 18 ก.ย. 2566 ]34
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 23 ส.ค. 2566 ]37
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 17 ส.ค. 2566 ]33
5 เรียกประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญที่2/2566 ลว. 12 ก.ค. 66 [ 26 ก.ค. 2566 ]34
6 เชิญประชุมสภาสมัยสิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ลว.19 ก.ค. 66 [ 26 ก.ค. 2566 ]31
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่2 /2566 ลว.19 ก.ค.66 [ 26 ก.ค. 2566 ]33
8 เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่2/2566 ลว.19 ก.ค. 66 [ 26 ก.ค. 2566 ]31
9 ประชุมสามัญที่1 ครุังที่ 1 15 ก.พ. 66 [ 15 ก.ค. 2566 ]33
10 ประชุมสภา 19 พ.ค.66 [ 19 พ.ค. 2566 ]33
11 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา [ 10 ก.พ. 2566 ]33
12 ประชุมสภาวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 13 ธ.ค. 2565 ]39
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 29 ส.ค. 2565 ]103
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 29 ส.ค. 2565 ]74
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 23 ส.ค. 2565 ]110
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ก.ย. 2564 ]169
17 เชิญประชุมสภาสมัย สามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ๑๓ ส.ค.๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]183
18 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญที่ ๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]219