องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


คณะกรรมการ พชต.นาโพธิ์ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง ชาวตำบลนาโพธิ์


19 สิงหาคม 2565

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายก อบต.นาโพธิ์ ร่วมกับ คณะกรรมการ พชต.นาโพธิ์ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง ชาวตำบลนาโพธิ์ ขอขอบคุณท่านนายอำเภอ และคณะกรรมการ พชอ.กุดรัง เป็นอย่างสูง ในความอนุเคราะห์ถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ทั้ง 21 หมู่บ้านค่ะ

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25