องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 
ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2567 | Kickoff ITA 2024
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสาระสำคัญอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?
 
ขนมกะหรี่พัฟครูนิจ บ้านนาโพธิ์ อ กุดรัง จ.มหาสารคาม (กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์)
 
คำแนะนำโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 
รู้ทัน โคโรนา
 
สวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันโรคทางเดินหายใจ
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข
 
EP1 การเปิดใช้งานระบบ
 
EP2 การนำเข้าข้อมูล
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
 
ITAS อปท EP5 แนะนำการทำ OIT
 
ITAS EP 4 สารพันปัญหาการใช้ระบบ 1
 
ITAS อปท. EP 3 การใช้งาน User ผู้บริหาร
 
ITAS อปท. EP2
 
ITAS อปท. EP 1
 
7 สิงหา 59 ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
 
บุญเบิกฟ้าและงานกาชาด2559
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN
 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
 
ลำล่องประวัติเมืองมหาสารคาม 150 ปี มหาสารคาม
 
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 
เพลงมนต์เมืองสารคาม
 
โครงการส่งเสริมอาชืพปลุกหม่อนเลี้ยงไหมและท่อผ้าไหม
 
ในหลวงของแผ่นดิน
 
ครองแผ่นดินโดยธรรม