องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ [ 3 ก.ย. 2563 ]96
2 รายงานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ [ 3 ก.ย. 2563 ]97
3 กฏหมายว่าด้วยค่าตอบแทน พ.ศ.2547 [ 8 ก.ค. 2562 ]110
4 กฏกระทรวง (พ.ศ.2537) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 8 ก.ค. 2562 ]95
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 [ 8 ก.ค. 2562 ]101
6 คู่มือการให้บริการประชาชน [ 2 ก.ค. 2562 ]93
7 โครงสร้าง [ 1 ก.ค. 2562 ]113
8 ข้อมูลผู้บริหาร [ 1 ก.ค. 2562 ]98
9 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน [ 1 ก.ค. 2562 ]104
10 ข้อมูลการติดต่อ [ 1 ก.ค. 2562 ]117