องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

      

    

       

         

ผลิตภัณฑ์ ขนมไทย

                     1.                ขนมกระหรี่พัพ   ไส้เค็ม  ไส้หวาน

                     2.                ขนมถ้วยฉาบ

                     3.                ขนมดอกจอก

                     4.                ขนมถั่วเครือบ

                     5.                ขนมเกลียวทอง

                     6.                ขนมถั่วตัด

                     7.                ไอศกรีมสมุนไพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ขนมไทยหลากหลายชนิด มีให้เลือกมากมาย รสชาติอร่อย เหมาะเป็นอาหารว่างหรือเป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
ติดต่อ : คุณสมจิต รัตน์รองใต้
โทร : 08-9937-6287

 

การตลาด และ แหล่งที่จำหน่าย

                      ร้านสะอิ้งกาแฟ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

                      ร่วมจำหน่ายในงานเทศบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

                      ศูนย์สาธิต  บ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 14  ตำบลนาโพธิ์

                      จำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งจองทั่วไป