องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖


นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.นาโพธิ์ ออกมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ในเขตตำบลนาโพธิ์ ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25