องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครั้งที่ 3/2567


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ประธานกองทุนฯ)พร้อมคณะผู้บริหาร นางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัดอบต. และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครั้งที่ 3/2567

ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง อบต.นาโพธิ์

2024-06-24
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07