องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี


วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประธานในพิธีมอบ

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานที่ศึกษา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2024-06-24
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07