องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิณี  3 มิถุนายน 2567


วันที่ 3 มิถุนายน 2567

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ /พนักงานราชการ/ ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง /คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ /สมาชิกสภา/ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิณี  3 มิถุนายน 2567

ณ หอประชุมอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

2024-06-24
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07