องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


จัดโครงการแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ


เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม พ.ศ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดโครงการแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ

ประจำปี พ.ศ 2567 นำโดยนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์/คณะผู้บริหาร/ท่านปลัด/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน/ประธานสภา/สมาชิกสภา/กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวตำบลนาโพธิ์

ร่วมจัดโครงการแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ

***ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จะมีการแห่พระประธานของแต่ระหมู่บ้าน

จุดเริ่มต้นขบวนแห่พระประธาน บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 14 และถวยเพลน

พน้อมรับประธานอาหารเที่ยง ณ วัดสะว่างรังษี บ้านโนนสมบูรณ์,บ้านโนนเกษตร หลังจางนั้นขบวนจะเคลื่อนมาเลื่อยจนครบ 21 หมู่บ้านในเขตตำบลนาโพธิ์ จนถึงบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 จุดสิ้นสุดขนวนแห่พระประธาน

****ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567งานบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2567

นำโดยท่านเรืองฤทธิ์ จันทร์ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประธานสภา สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวตำบลนาโพธิ์ ร่วมแห่บั้งไฟ ขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนฟ้อนลำ/ขบวนการแสดงต่างๆของแต่ระหมู่บ้านที่ร่วมขบวน จุดเริ่มต้นบ้านโนนทัน หมู่ที่ 4 เคลื่อนขบวน

ถึงภายในบริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลำต้อนรับท่าน โชคชัย นันตลาด นายอำเภอกุดรัง ประธานในพิธี และ รับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณท่านโชคชัย นันตลาด นายอำเภอกุดรัง ประธานในพิธี/ท่านวิชิต แสนแก้ว สจ.อำเภอกุดรัง/ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกเรียน/ผู้อำนวยการ รพสต./นายกอบต.หนองแวง/หัวหน้าส่วนราชการ/ประธานสภา/สมาชิกสภา/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อสม. และพี่น้องชาวตำบลนาโพธิ์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

2024-06-24
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07