องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการบูรณาการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 🌈 โครงการบูรณาการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌀ขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แกนนำสุขภาพ ประชาชนจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 🌼บริษัทเป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัด 🌼บริษัทมหาสารคามเบเวอเรช จำกัด 🌼บริษัทเบทาโกร อุตสาหกรรม จำกัด 🌼 บริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ ฝายห้วยชลประทานบ้านนาโพธิ์-คูชัย ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

2024-04-24
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08