องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


พนักงาน ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗


วันที่ เดือน เมษายน ๒๕๖๗

เวลา 14.00 16.00 น. นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ปลัดอบต./ผู้อำนวยการกอง/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างและลูกจ้างรายเดือน ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

2024-04-24
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08