องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


**จุดเทียน ส่องทาง**


วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์/คณะผู้บริหาร/

นางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัดอบต./นางรัศมี สุนรกุมภ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม **จุดเทียน ส่องทาง**

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2024-04-24
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08