องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


"MOI Waste Bank - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"


วันที่ 21 มีนาคม 2567

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นายประสาน มาตรเมือง รองนายกฯ พร้อมด้วย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด และคณะทำงานฯ ร่วมจัดกิจกรรม "MOI Waste Bank - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ร่วมกับ คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนบ้านปทุมทอง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนบ้านปทุมทอง หมู่ที่ 13 ภายใต้การดำเนินงาน

"ธนาคารขยะรีไซเคิลทองคำชุมชนและกองทุนสวัสดิการประกันชีวิต บ้านปทุมทอง หมู่ที่ 13"

*** เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และสามารถเพิ่มมูลค่าขยะให้เป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวได้

#MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION

2024-04-24
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08