องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ชี้จุดขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมาย กองช่าง ลงพื้นที่

ชี้จุดขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาทหารพัฒนา /ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน

2024-04-24
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08