องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567


8 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดย นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เพื่อปรับแผนการเงิน อนุมัติแผนการเงิน และอนุมัติแผนงานโครงการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2024-04-24
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08