องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการศูนย์ร่วมศึกษา ภูมิปัญญาผู้สูงวัยประจำปีงบประมาณ 2567


17 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

....จัดงานโครงการศูนย์ร่วมศึกษา ภูมิปัญญาผู้สูงวัยประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกอบต.นาโพธิ์

ประธานเปิดงานโครงการฯ

และนางพรณวิภา ก้อนทองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

**กลุ่มเป้าหมาย**ผู้สูงอายุ ทั้ง 21 หมู่บ้าน

รวม 180 คน

**วัตถุประสงค์ของโครงการฯ***

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ

3.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุ

4.เพื่อส่งเสริมเน้นการสืบทอดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

5.เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอายุ

...ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. - 22 ธ.ค.2566...

***วิทยากรที่มาให้ความรู้

ช่วงเช้า..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน***

ช่วงบ่าย ทีม รร.ผู้สูงอายุจาก อบต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่

2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22