องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


***จัดโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566***


วันที่ 15 มิถุนายน 2566

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ***จัดโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566*** โดย มีนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประธานเปิดงานโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมนาโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22