องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ปรึกษาหารือ แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร บ้านคูชัย หมู่ที่ ๓


วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์/ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจ ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้น้ำไหลเข้าบ้านเกิดความเสียหาย ได้ปรึกษาหารือ แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร บ้านคูชัย หมู่ที่ ๓

2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22