องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566


13 เมษายน 2566

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์....ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประธานเปิดงานโครงการ...นางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และพิธีบายศรีสู่ขวัญพร้อมกับรดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2023-06-21
2023-06-16
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-03