องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


จุดบริการ ตลาดกลางชุมชนตำบลนาโพธิ์บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7


๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นายสำเริง พระศรี

รองนายก อบต นาโพธิ์ ตรวจเวรยามตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และได้ลงบันทึกตรวจเยี่ยม และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง บริเวณ จุดบริการ ตลาดกลางชุมชนตำบลนาโพธิ์บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7

2023-06-21
2023-06-16
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-03