องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 256๖

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยินดีต้อนรับ นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะทำงานตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9

2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22