องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566


วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

 

กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

1..คณะศึกษาดูงานเดินทางเข้าศึกษาดูงานณบริษัท โปนเฟสชั่นแนล ไฮโดรฟาร์มขาค้อดำเนินการปลูกผักและจำหน่ายผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

2..คณะศึกษาดูงานเดินทางเข้าศึกษาดูงานณไร่กาแฟจ่านรินท์

2023-05-18
2023-05-03
2023-05-03
2023-04-13
2023-04-12
2023-04-05
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-16
2023-02-13