องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ชาวองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ร่วมใจศาลพลัง 5 ส. ( big cleaning day)


วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ชาวองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ร่วมใจศาลพลัง 5 ส. ( big cleaning day) ตามโครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปีงบประมาณ 256๖ บริเวณด้านหน้าอาคารและในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์รวมถึงบริเวณ ถนนสาย ทล.2300 เส้นหนองแหน - หนองเขื่อนและถนนด้านข้างอบตนาโพธิ์

2024-06-07
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-24
2024-04-24
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22