องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ทีมกู้ชีพกู้ภัยอบต.นาโพธิ์ ช่วยเหลือเหตุวัวตกท่อของ ราษฎรบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑


วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม 2565

เวลา 10.00 น. ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือเหตุวัวตกท่อของ นายมงคล ผาสุข บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ จึงได้ออกปฏิบัติติการช่วยเหลือจากทีมกู้ชีพกู้ภัยอบต.นาโพธิ์ พร้อมประสานรถยกจากลานรับซื้อมัน

บ้านคูชัย หมู่ที่ ๓ และรถไถพ่อไสว จึงสามารถนำวัวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

2023-02-24
2023-02-22
2023-02-16
2023-02-13
2023-02-07
2023-02-06
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11