องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ประชุมสัญจร 6 ธันวาคม 2565


เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกอบต.นาโพธิ์

มอบหมายให้นายสำเริง พระศรี รองนายก อบต.

ประชุมสัญจรหารือการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆในอำเภอกุดรัง ณ ห้องประชุม อบต.หนองแวง

2023-02-24
2023-02-22
2023-02-16
2023-02-13
2023-02-07
2023-02-06
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11