องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


๕ ธันวาคม ๒๕๖๕


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายก อบต.นาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ วัดบ้านโสกคลอง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

2023-02-24
2023-02-22
2023-02-16
2023-02-13
2023-02-07
2023-02-06
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11