องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


งานโครงการวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดงานโครงการวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

โดย มีนายโชคชัย นันตลาด นายอำเภอกุดรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการ และนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการ ฯ

ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

 

 

 

การประกวด ในงานโครงการวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์

ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งนี้เป็น ปีที่ 6

การประกวดมี 8 รายการ

1.....การประกวดการแข่งขันส้มตำลำซิ่ง

2.....การประกวดกล้วยน้ำว้าเครือใหญ่

3.....การประกวดมันสำปะหลังหัวใหญ่

4.....การประกวดอ้อยลำใหญ่

5.....การประกวดโคลูกผสมอเมริกันบรามัน เพศเมีย อายุ 2 – 3 ปี

6.....การประกวดโคลูกผสมอเมริกันบรามัน เพศผู้ อายุ 2 – 3 ปี

7.....การประกวดกระบือไทย เพศเมีย อายุ 2 – 3 ปี

8....การประกวดกระบือไทย เพศผู้ อายุ 2 – 3 ปี

2023-02-24
2023-02-22
2023-02-16
2023-02-13
2023-02-07
2023-02-06
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11