องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


เชิญ...เที่ยวงานโครงการวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์


เชิญ...เที่ยวงานโครงการวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน ได้แก่

1.ประกวดส้มตำลำซิ่ง 2.ประกวดกล้วยน้ำหว้าเคลือใหญ่

3.ประกวดมันสำปะหลังหัวใหญ่ 4. ประกวดอ้อยลำใหญ่

5.ประกวดโคลูกผสมอเมริกันบรามัน เพศผู้ อายุ 2-3 ปี

6.ประกวดโคลูกผสมอเมริกันบรามัน เพศเมีย อายุ 2-3 ปี

7.ประกวดกระบือไทย เพศผู้ อายุ 2-3 ปี

8.ประกวดกระบือไทย เพศเมีย อายุ 2-3 ปี

......กำหนดการ ในวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25