องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)


วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๕

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

โดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ หัวหน้าคณะเดินทาง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22